Ιδιωτικότητα

GDPR » Προστασία προσωπικών δεδομένων
Πολιτική απορρήτου
6.02.2020

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ). με αριθμό φορολογικού μητρώου. 113706768 και με έδρα στο ΚΑΜΑΡΙ 84700 ΚΑΜΑΡΙ, Σαντορίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), ενημερώνει τον Χρήστη ότι είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε από τα έντυπα που έχουμε λάβει ως αποτέλεσμα της διαμονής σας στο ξενοδοχείο μας ή τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό το ξενοδοχείο, καθώς και εκείνων που προκύπτουν από την περιήγησή σας και καταναλωτικές συνήθειες.
Ποιος επηρεάζεται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διέπονται από αυτή την Πολιτική Απορρήτου;
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει την επεξεργασία δεδομένων από την STUDIOS MARIOS. σε σχέση με δυνητικούς πελάτες, πελάτες και επισκέπτες. Στη συνέχεια, αυτή η πολιτική απορρήτου θα αναφέρεται σε όλους τους κοινούς ως "ενδιαφερόμενα μέρη".
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων και ποια είναι η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας;
Σε απάντηση αιτημάτων, καταγγελιών ή ισχυρισμών των ίδιων των ενδιαφερόμενων μερών, η STUDIOS MARIOS θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου:
• Παρέχετε πληροφορίες που μπορούν να ζητήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η STUDIOS MARIOS διατηρεί μόνο τα δεδομένα των ενδιαφερομένων μερών για το σκοπό αυτό εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών. • Η διαχείριση και η ανταπόκριση σε πιθανές έρευνες, καταγγελίες και ισχυρισμούς που έγιναν μέσω οποιασδήποτε μεθόδου, ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανόμενης, η STUDIOS MARIOS θα διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου για το σκοπό αυτό, ενώ η απάντηση στην κατατεθείσα ερώτησή τους, οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αυτήν, περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες αυτές θα διατηρηθούν ενώ η ευθύνη παραμένει εκτελεστή.
Η νομιμοποιητική βάση για τις ακόλουθες χρήσεις θα είναι η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν συναφθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή η εφαρμογή σχετικών προσυμβατικών μέτρων:
• Διαχείριση οποιασδήποτε κράτησης από ένα ενδιαφερόμενο μέρος χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα κανάλια που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Η STUDIOS MARIOS θα διατηρήσει τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου μέρους για το σκοπό αυτό για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από τις υπηρεσίες που έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος. • Την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών όταν η κράτηση ακυρώθηκε εκτός των προθεσμιών που καθορίστηκαν για τους σκοπούς αυτούς, ανάλογα με την περίπτωση. Για το σκοπό αυτό, η STUDIOS MARIOS θα φυλάσσει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κατά τη διαδικασία κράτησης μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής του αντίστοιχου ποσού. • Διαχείριση της διαμονής των πελατών, καθώς και παροχή των υπηρεσιών που ζητούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην προετοιμασία της διαμονής και την παρακολούθηση των αιτήσεων που σχετίζονται με αυτήν. Για το σκοπό αυτό, μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες, όπως οι ηλικίες των κατώτερων επισκεπτών, προκειμένου να κάνουμε μια βρεφική κούνια διαθέσιμη στην αίθουσα, σε περίπτωση που απαιτείται, ή πληροφορίες σχετικά με την υγεία των επισκεπτών που μπορεί να είναι απαραίτητες για να διαχειριστεί κατάλληλα τη διαμονή τους και να προετοιμάσει μενού προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει επίσης την τιμολόγηση και τη χρέωση για τις υπηρεσίες που καταναλώνονται.
Η STUDIOS MARIOS θα διατηρεί τα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών που έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος. • Διαχείριση των υπηρεσιών που έχουν συνάψει οι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι πελάτες του ξενοδοχείου μας αλλά έχουν συνάψει κάποια από τις υπηρεσίες μας, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο στην κάλυψη των αιτημάτων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής υπηρεσίας, καθώς και τιμολόγηση και χρέωση για τις υπηρεσίες καταναλώνονται. Η STUDIOS MARIOS θα διατηρεί τα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών που έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος. • Αποστολή, μέσω οποιουδήποτε καναλιού, των διαφημιστικών και εμπορικών ανακοινώσεων που σχετίζονται με τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοια με εκείνα που συνάπτονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις συμμορφώνονται με τις προτιμήσεις σας και σας ενδιαφέρουν, θα δημιουργήσουμε ένα προφίλ μάρκετινγκ με προσοχή στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς, καθώς και πληροφορίες που αποκτώνται ως αποτέλεσμα της διαμονής τους σε ένα από τα ξενοδοχεία μας και / ή τη χρήση των υπηρεσιών μας. Η STUDIOS MARIOS θα διατηρήσει τα δεδομένα που παρέχει ο ενδιαφερόμενος για να στείλει τα προαναφερθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αποσύρει τη συναίνεσή τους.
Βάσει της συγκατάθεσης που παρέχει ο ενδιαφερόμενος, η STUDIOS MARIOS θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου:
• Μεταβείτε σε τρίτους που είναι οι διαφημιστικοί μας εταίροι: με άλλα λόγια, εταιρείες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της STUDIOS MARIOS προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις σας, όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους ή χρησιμοποιείτε τις διάφορες κοινωνικές σελιδες.

ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ. θα διατηρήσει τις πληροφορίες για τον εν λόγω σκοπό, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. • Διαχειριστείτε και βελτιστοποιήστε τον ιστότοπο για να διατηρήσετε την ασφάλεια και την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας. Για να γίνει αυτό και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την πολιτική μας για cookies, η STUDIOS MARIOS θα μπορεί να κάνει χρήση της διεύθυνσης IP από την οποία συνδέεται, καθώς και των δεδομένων περιήγησης. ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ. θα διατηρήσει τις πληροφορίες για τον εν λόγω σκοπό, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ανακαλέσει τη συναίνεση που είχαν χορηγήσει.
Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, STUDIOS MARIOS. θα κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου:
• Μετρήστε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους λόγους για τις επισκέψεις των πελατών μας. Για να γίνει αυτό, θα ζητήσουμε μόνο τον λόγο για την κράτηση. Το νόμιμο συμφέρον μας σε μια τέτοια επεξεργασία πηγάζει από την επιθυμία να βελτιωθούν οι εμπορικές προσφορές μας.
Η STUDIOS MARIOS θα διατηρήσει τα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς ενώ θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση. • Διεξάγουμε στατιστικές μελέτες και αναλύσεις των πελατών μας, για το σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε ένα προφίλ μάρκετινγκ με βάση τις συνήθειες περιήγησης και κατανάλωσης και τις προτιμήσεις που εμφανίζονται κατά την παραμονή στο ξενοδοχείο μας ή / και τη χρήση των υπηρεσιών μας από το ίδιο το ενδιαφερόμενο μέρος. Το νόμιμο συμφέρον μας σε μια τέτοια επεξεργασία πηγάζει από την επιθυμία να βελτιωθούν οι εμπορικές προσφορές μας και να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση και συνεχή βελτίωση της επιχείρησής μας.
Η STUDIOS MARIOS θα διατηρήσει τα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς ενώ θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις στατιστικές μελέτες και αναλύσεις. • Διεξάγετε έρευνες αγοράς και μελέτες για να μάθετε τις προτιμήσεις των πελατών μας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Είναι το νόμιμο συμφέρον της STUDIOS MARIOS να βελτιώσει τις εμπορικές προσφορές μας και την εμπειρία των πελατών μας.
Η STUDIOS MARIOS θα διατηρήσει τα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς ενώ θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις έρευνες αγοράς και τις μελέτες. Η STUDIOS MARIOS θα διατηρεί τα δεδομένα για το σκοπό που έχει δηλώσει, ενώ θα εκτελούνται οι αντίστοιχες διοικητικές και πληροφοριακές διαδικασίες. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, η STUDIOS MARIOS μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες των ενδιαφερομένων για:
Οποιαδήποτε κυβερνητικά όργανα ή οργανισμοί, όπως απαιτείται από το νόμο. • Κάθε υπηρεσία ασφαλείας που την απαιτεί.
Ποια δικαιώματα έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για πρόσβαση, διόρθωση, παρεμπόδιση, διαγραφή και αντίρρηση, καθώς και το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων τους και να μην αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένων αποφάσεων, στέλνοντας αίτημα στο: STUDIOS MARIOS 84700, Σαντορίνη , ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@studiosmarios.gr, επισυνάπτοντας αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους.
Με τον ίδιο τρόπο, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανακαλέσουν κάθε συγκατάθεση που δίδουν όποτε το επιθυμούν, επικοινωνώντας με τον STUDIOS MARIOS στη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε προηγουμένως υποδείξει ή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής τους, εάν η επεξεργασία δεδομένων για την οποία επιθυμούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους που γίνεται μέσω cookies.